Literatuur betekenis & definitie

Literatuur is het geheel aan teksten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het kan gaan om verzonnen verhalen of gedichten, maar ook om boeken over een bepaald onderwerp.

Er zijn verschillende vormen van literatuur. Voorbeelden zijn: poëzie, filmteksten, romans en een brief. Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen literatuur en lectuur. Schrijvers van lectuur zouden de lezer slechts ontspanning willen bieden, terwijl literaire schrijvers juist pogen hun gevoelens op een artistieke manier naar de lezers te vertolken. Het verschil tussen literatuur en lectuur is aan discussie onderhevig en het verschil ligt genuanceerd. Een andere opvatting van literatuur is dat het geheel aan teksten dat door een bepaalde gemeenschap wordt gewaardeerd, als waardevol wordt gezien en smaakvol geschreven is. Ook dit is weer een subjectieve definitie. In de wetenschap speelt het begrip literatuur een belangrijke rol: ''Over de filosofie van het leven is veel (vak)literatuur verschenen''. Een belangrijk synoniem van literatuur is letterkunde.