Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-02-2011

2011-02-01

Kus

betekenis & definitie

Een kus is de aanraking tussen de lippen en de lippen, wangen of hand van een ander als uiting van liefde, genegenheid, eerbied of wisseling van groet.

Een kus kan een begroetingskus zijn of een liefdeskus. Wanneer twee personen die elkaar goed kennen elkaar begroeten, is dit vaak met een kus op de wangen of op de mond. Hoe vaak men een kus geeft en met wie hangt ook af van de cultuur en verschilt daarom nogal. In familieverband bijvoorbeeld worden soms alle familieleden gekust, dus zowel mannen als vrouwen, terwijl er ergens anders weer alleen tussen mannen en vrouwen gekust wordt. De Fransen geven elkaar onderling en wanneer men een onbekende beter kent, een bise. Dat betekent letterlijk een windvlaagje, en men geeft elkaar dan een, twee, drie of vier lichte kussen. Streekgebonden gezien geldt de traditie dat dit in Noord-Frankrijk, Parijs en Nantes vier keer is, in de Provence drie keer en in Bordeaux twee keer. Franse mannen kussen elkaar ook soms onderling, president Mitterand deed dit dikwijls publiekelijk. In Frankrijk wijst een kus waarbij de tong wordt gebruikt bijna altijd op een romantische verhouding. In Nederland ziet men dit over het algemeen ruimer en minder traditioneel. Dat Nederlanders elkaar tegenwoordig drie keer kussen zou ontstaan zijn in Brabant, ruim vijftig jaar geleden.