Kernwaarden betekenis & definitie

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie. Kernwaarden worden ook wel basiswaarden genoemd.

De kernwaarden van een bedrijf zijn dus de punten waar de organisatie naar streeft. Een voorbeeld van een kernwaarde van een bedrijf is maatschappelijke verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid voor het milieu. Kernwaarden worden wel gezien als het ethisch kompas van een bedrijf, het geeft aan wat het bedrijf nastrevenswaardig vindt. Het geeft dus ook een beeld van de identiteit van een bedrijf. Er zijn twee soorten kernwaarden. Specifieke kernwaarden hebben invloed op de handelswijze van het bedrijf zelf, zoals het delen van kennis en integriteit. Algemene kernwaarden geven de verantwoordelijkheden naar de belanghebbenden van een organisatie aan, zoals respect richting de werknemers en het behalen van resultaat voor de aandeelhouders.

Gepubliceerd op 22-02-2011