Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-09-2011

2011-09-14

Ethisch

betekenis & definitie

Ethisch is het gebied van de praktische filosofie die handelt over wat goed en kwaad is. Het betekent of iets moreel verantwoord is.

Ouders geven aan kinderen hun waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor hun zijn. Het is zo dat de ouders hun kind meegeven op welke manier zij in het leven staan. Dit wil niet zeggen dat dit dan allemaal goed is. Bij beslissingen heeft ieder mens weer zijn eigen argumenten en beoordelingen. Wanneer het nodig is grijpt iemand terug naar zijn uitgangspunten en ethische waarden. Op school leert men ook ethische waarden van de onderwijzer. Deze is als het ware een rolmodel, ofwel ethisch model voor de leerlingen. De onderwijzer probeert op zijn manier over te dragen wat goed is. Om een voorbeeld te geven: wanneer een kind gepest wordt op school, kan de onderwijzer ook duidelijk maken dat dit niet kan, niet mag en ook niet hoort. Hij maakt die normen duidelijk door de achterliggende waarden uit te leggen. Een heel ander voorbeeld van het begrip ethisch is zoals deze gebruikt wordt in de wereld van de cosmetica. Wanneer de cosmetica dierproefvrij is, dan kan men stellen dat het gebruik hiervan ethisch verantwoord is.