Johannes betekenis & definitie

Johannes is een mannelijke, Latijnse naam die onder andere gedragen wordt door pausen en vorsten van verscheidene landen. De naam Johannes werd in het verleden veel als doopnaam gebruikt.

Johannes was de zoon van ZebedeĆ¼s, en hij was een van de twaalf apostelen van Jezus. Johannes was een van de eerst geroepen apostelen en hij behoorde tot de nauwere kring om Christus. Gezamenlijk met zijn broeder Jacobus werden zij Boanerges (zonen van de donders) genoemd. In het vierde evangelie wordt Johannes misschien bedoeld met de discipel. Hij was de discipel die Jezus liefhad. In het andere verhaal gaat men uit van de veronderstelling dat hij op hoge leeftijd op het Griekse eiland Patmos is overleden. Johannes was een van de belangrijkste auteurs van het Nieuwe Testament; er staan vijf Bijbelboeken op zijn naam, namelijk een evangelie, drie brieven en de Openbaring.

Gepubliceerd op 10-04-2015