Gedragscode betekenis & definitie

Een gedragscode beschrijft de gedragsregels waar medewerkers van een bedrijf zich aan moeten houden. Het gaat hier vaak om bedrijven die willen dat medewerkers zich op een bepaalde manier gedragen. De gedragscode wordt vaak verward met de beroepscode, maar een gedragscode is veel specifieker.

Het doel van de gedragscode is het scheppen van duidelijkheid. Door de regels op papier te zetten is iedere werknemer op de hoogte van de regels en ontstaat er geen verwarring. Ook wordt in de gedragscode vaak gesproken over de doelstellingen van het bedrijf. Een gedragscode mag niet discriminerend zijn, ook mag de wet niet overtreden worden.
In de gedragscode wordt bijvoorbeeld beschreven hoe een medewerker zich hoort te gedragen op de werkvloer. Dit kan zaken als seksuele intimidatie omvatten, maar ook regels omtrent het gebruik van telefoons kunnen in de gedragscode genoemd worden. Ook externe zaken worden besproken in de gedragscode. In deze gevallen moet je denken aan belangenverstrengelingen en klantinformatie. In feite omvat het dus alle regels omtrent het gedrag van de medewerker, zowel onder werktijd als buiten werktijd.

Het is gebruikelijk voor bedrijven om een gedragscode te hebben. In enkele gevallen hebben overheidsinstellingen ook een gedragscode, bijvoorbeeld als het om onderwerpen gaat die politiek gevoelig liggen. Bedrijven stellen gedragscodes vaak niet zelf op, hiervoor kunnen andere bedrijven (vaak brancheorganisaties) worden ingehuurd.
Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich aan de gedragscode houden is het handig om sancties op te leggen. In functioneringsgesprekken kan een persoon hier op gewezen worden. Bij heftige overtredingen of bij herhaaldelijke overtredingen kan het ook tot ontslag leiden.

Gepubliceerd op 19-01-2016