Gebruiksoppervlakte (NEN 2580) betekenis & definitie

De gebruiksoppervlakte (In het kort: GO of GBO) is de bruikbare oppervlakte van een vloer. Feitelijk is het de totale oppervlakte tussen omsluitende wanden min vaste obstakels.

De gebruiksoppervlakte van een woning (per bouwlaag) kan in een paar stappen gemeten worden:

- Men meet de totale gebruiksoppervlakte van een bouwlaag;
- Daarna worden de oppervlakten van de overige ruimtes opgemeten;
- De uitkomst van de tweede meting wordt afgetrokken van de uitkomst bij de eerste meting. De uitkomst is de ‘gebruiksoppervlakte wonen’;
- Daarna wordt de oppervlakte van eventuele buitenruimtes opgemeten;
- De vorige stappen worden herhaald wanneer er meerdere bouwlagen zijn;
- Door de uitkomsten van alle lagen bij elkaar op te tellen op het eind kan men de totale gebruiksoppervlakte bepalen.

In sommige gevallen hebben bepaalde ruimtes van een gebouw een gezamenlijke gebruiksfunctie, zoals bijvoorbeeld een toilet.

De gebruiksoppervlakte wordt bepaald door NEN 2580. NEN staat voor Nederlandse Norm en is sinds 2000 de naam van het Nederlands Normalisatie-instituut en stichting NEC. Deze organisaties werken samen in een gecombineerd gebouw in Delft. NEN stimuleert de ontwikkeling van normen. Deze normen hebben betrekking op de kwaliteit en veiligheid van diensten, processen en producten.

Laatst bijgewerkt 19-01-2016