Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-01-2012

2012-01-03

Facet

betekenis & definitie

Een facet is een plat oppervlak binnen een meetkundige vorm. Daarnaast wordt het woord gebruikt om aan te geven dat ergens meerdere kanten aan zitten.

Het woord komt onder andere voor binnen de kristallografie, het vakgebied dat zich bezighoudt met kristallen en hun structuren. Met het slijpen van een kristal komt de onderliggende structuur naar voren en geslepen gesteenten kunnen het licht op verschillende manieren reflecteren. Diamanten en andere gesteenten worden dan ook zodanig geslepen, dat het licht zo goed mogelijk wordt weerkaatst. Wanneer de geslepen vormen zouden worden uitgetekend op papier, ontstaat vaak een symmetrische vorm.
Met de zin "dat beleid heeft meerdere facetten" wordt bedoeld dat er meerdere aspecten van toepassing zijn op het beleid, ofwel dat het beleid vanuit meerdere perspectieven bekeken kan worden.