Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 31-03-2015

2015-03-31

Epidemie

betekenis & definitie

Een epidemie is de verzamelnaam van een (besmettelijke) ziekte die zich gelijktijdig en in een andere frequentie dan gewoonlijk verspreidt onder mens en dier. Binnen een bepaalde tijd na het optreden van de epidemie verdwijnt het weer.

Bij een epidemie gaat het om een tijdelijk optreden van een ziekte die soms geestelijk en soms lichamelijk van aard kan zijn. Het bekendste voorbeeld van een epidemische ziekte is een griepepidemie. Vaak is een epidemie een terugkerend verschijnsel in bepaalde perioden van het jaar die optreedt in hetzelfde geografische gebied. Een epidemie die zich verspreidt over de landsgrenzen is een pandemie. Niet altijd heeft een epidemie betrekking op een ziekte. Het kan ook gaan over een bepaald verschijnsel (bijvoorbeeld: drugsverslaving of zelfdoding). Er wordt dan in overdrachtelijke zin over een epidemie gesproken: "Er heerst een epidemie van drugsverslaving."