Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 29-08-2016

2016-08-29

EKO-keurmerk

betekenis & definitie

Het EKO-keurmerk geeft aan dat een product afkomstig is van de biologische landbouw. Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt op het product.

Het EKO-keurmerk kan gelden voor landbouwproducten en voedingsmiddelen. Als een product het keurmerk krijgt, dan betekent dit dat het product voldoet aan de wettelijke biologische voorschriften. De belangrijkste voorschriften zijn dat er geen genetisch gemodificeerde organismen, kunstmest of chemische-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ook heeft er geen vruchtwisselingen plaatsgevonden en wordt bodemverbetering toegepast met behulp van organische mest of plantenresten.

Als er op dieren een EKO-keurmerk zit, dan houdt dit in dat deze dieren op natuurlijke wijze zijn gehouden. Er is bijvoorbeeld voldoende ruwvoer en ruimte en de dieren leven onder diervriendelijke omstandigheden. Preventief medicijngebruik en de meeste lichamelijke ingrepen, zoals het afknippen van staarten, is verboden.

Stichting Skal controleert namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of de regels van het EKO-keurmerk worden nageleefd. Deze organisatie controleert de totale productieketen. Stichting Skal voert onaangekondigd inspecties uit.