Efficiency betekenis & definitie

Efficiency is het zo doeltreffend mogelijk inzetten van middelen. De term wordt doorgaans gebruikt binnen organisaties.

Het geeft aan hoe het met de productiviteit gesteld is. Van efficiency is sprake als met de (financiële, personele en materiële) middelen een zo hoog mogelijk resultaat wordt behaald met zo min mogelijke verspilling van diezelfde middelen. Vaak wordt efficiency gemeten aan de hand van een bepaalde norm. Van efficiency is dan sprake als de prestaties beter zijn dan de norm.

Gepubliceerd op 31-03-2015