Brak betekenis & definitie

Brak is zowel een mengeling van zoet en zout water als een gevoel van algehele misère dat veroorzaakt wordt door ziekte.

Vaak zeggen mensen dat ze brak zijn als ze tot laat uit zijn geweest en veel hebben gedronken. De volgende dag hebben ze dan last van een kater, wat ook wel als een brak gevoel wordt omschreven. Brak water komt voor op plaatsen waar zoet water overloopt in zout water. De brakheid van het water wordt bepaald door het zoutgehalte in dat water. Er zijn verschillende dier- en plantensoorten die alleen in gebieden leven met brak water, zoals de bot en de zeekraal. Landbouwgewassen kunnen niet goed tegen zout of brak water. Om ervoor te zorgen dat de grond niet verzilt, laten sommige boeren zoet water naar het land lopen.

Gepubliceerd op 10-04-2015