Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Bok

betekenis & definitie

Een bok is een mannelijk dier bij onder andere de geit, het hert en de ree. In tegenstelling tot de geit wordt hij als symbolische figuur meestal negatief geïnterpreteerd.

Bij het Laatste Oordeel wordt de bok bij het toenemen van de onderdrukking van de seksualiteit tot onrein wezen tot de eeuwige hellestraf veroordeeld. De duivel lijkt in de iconografie qua uiterlijk het meest op de bok. In de Late Middeleeuwen vlogen de heksen op hun bokken naar de sabbat, waar zij de duivel op hun achterste kusten. Ook hier had de duivel weer kenmerken van een bok. In de Bijbel wordt de zondebok de woestijn ingejaagd, omdat deze de menselijke onreinheid zou dragen. Hiertoe heeft het verhaal van Herodotus over de seksuele cultus van de bokkegod in de stad Mendes ook bijgedragen.