Augmented reality betekenis & definitie

Augmented reality, vrij vertaald ‘toegevoegde realiteit’, is een technologie waarbij de realiteit en een virtuele wereld met elkaar in verbinding worden gebracht. Augmented reality is dus een combinatie van de wereld zoals men hem waarneemt en toegevoegde virtualiteit.

Augmented reality zorgt er voor dat er digitale waarde wordt toegevoegd aan een bestaand product of een bestaande omgeving. Augmented reality vereist hierom altijd het gebruik van andere technische middelen, zoals een camera en een display. Via de camera wordt de echte wereld waargenomen, waarbij vervolgens de augmented reality op het display wordt vertoond. Augmented reality verschilt hiermee wezenlijk van virtual reality, waarbij er een volledige virtuele werkelijkheid wordt gecreëerd. Bij augmented reality wordt er als het ware een informatielaag aan de werkelijkheid toegevoegd.

Augmented reality is binnen het dagelijkse leven op verschillende manieren toepasbaar. Zo kan het bijkomende informatie geven in het zicht van iemand, bijvoorbeeld een elektromonteur die een overzicht krijgt over de verschillende onderdelen van een systeem. Ook kan het worden gebruikt in bijvoorbeeld de luchtvaart, waarbij augmented reality de lijnen van de landingsbaan op een scherm van de piloot worden geprojecteerd. Daarnaast leent augmented reality zich uitstekend als aanvulling binnen het onderwijs of recreatief als basis voor een computerspel.

Een bekend voorbeeld van het gebruik van augmented reality zijn de zogenaamde ‘digitale spiegels’ die men kan vinden in winkels van Lego. Wanneer men een doos Lego voor deze ‘spiegel’ houdt, ziet men op dit scherm een 3D projectie van het model van hetgeen men met de doos kan bouwen.