Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-02-2010

2010-02-14

Assertiviteit

betekenis & definitie

Assertiviteit is de manier waarop iemand met andere mensen in verschillende situaties omgaat. Hierbij kunnen subassertief gedrag, assertief gedrag en agressief gedrag worden onderscheiden.

Iemand die subassertief gedrag vertoont, durft niet tot nauwelijks voor zijn mening of rechten uit te komen. Een dergelijk persoon heeft een stille en afwachtende houding, probeert kritiek of onenigheid te vermijden en laat gemakkelijk over zich heen lopen. Dit in tegenstelling tot personen die assertief gedrag vertonen: zij komen op voor hun standpunten, maar laten daarbij altijd de gesprekspartners in hun waarde; van agressie is dus geen sprake. Assertieve personen kunnen duidelijk hun mening formuleren, maar zijn ook in staat te luisteren naar de wensen en meningen van anderen. Agressief gedrag gaat een stap verder dan assertief gedrag en is de uiterste vorm van assertiviteit. Personen die dergelijk gedrag vertonen communiceren vaak op een schreeuwerige toon, kunnen slecht luisteren en proberen anderen te overheersen. Door middel van trainingen kunnen personen met subassertief gedrag of agressief gedrag proberen dit om te zetten in het socialere assertieve gedrag.