Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2016

2016-04-01

Assessment

betekenis & definitie

Een assessment is een beoordelingsprogramma voor sollicitanten of kandidaten die zij moeten doorlopen om voor een bepaalde functie te worden aangenomen. Uit de test, die ook vaak uit praktijkoefeningen bestaat, wordt dan duidelijk of de persoon geschikt is.

Assessment betekent ‘schatting en beoordeling’. Het woord komt uit het Engels. In de Engelse literatuur verwijst assessment naar ‘het toetsen en beoordelen van de prestaties van de student’. Grote bedrijven en de overheid hanteren vaak een assessment. Gespecialiseerde adviesbureaus verzorgen meestal dit deel van de sollicitatieprocedure. Assessments verschillen per functie waar de persoon voor solliciteert. Meestal bestaan assessments uit meerdere testen, simulaties of rollenspellen. Ook moet de sollicitant vaak een intelligentie- en een persoonlijkheidstest maken. Door al deze testen wordt er een goed beeld geschetst van de werkhouding, intelligentie, de persoonlijkheid, de ontwikkelingsmogelijkheden en de stressbestendigheid van de sollicitant.

Assessments komen ook voor in het beroepsonderwijs in Nederland. Hier worden tijdens het assessments bijna altijd competenties gemeten. Dit betekent dat het assessment aan een aantal voorwaarden moet doen. Zo moeten er levensechte of nagespeelde situaties worden behandeld. Ook wordt de basiskennis als het toepassen van kennis en vaardigheden gemeten. Bovendien wordt er gekeken naar de kennis en mag er niks gereproduceerd zijn door de student. De assessments gericht op competenties zijn overgekomen uit het bedrijfsleven. Deze vorm van toetsing wordt inmiddels gebruikt in het hoger onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is ingevoerd omdat er werd verwacht dat het de aansluiting voor studenten met de beroepspraktijk zou verbeteren.