Ramon van Maaren

Jr. Accountmanager - F&L Publishing Group

Gepubliceerd op 15-12-2016

2016-12-15

Lean Management

betekenis & definitie

Lean is een managementfilosofie dat zicht focust op het tegengaan van ‘verspillingen’ door continue procesverbetering. Dit wordt bereikt door het verbeteren van efficiëntie en het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder toegevoegde waarde. Lean management richt zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie, zodat het bedrijfsresultaat verbeterd.

Ontstaan:
‘Lean thinking’ kent zijn oorsprong in de industriesector. 'Lean Manufacturing' werd grotendeels ontwikkeld door het management van Toyota. De organisatie slaagde erin door toepassing van Lean Manufacturing de kosten te reduceren. Door deze strategie groeide de organisatie uit tot de top 10 van grootste bedrijven ter wereld.

Inzetbaarheid:
Manufacturing Lean is niet alleen geschikt voor het stroomlijnen van fabricageprocessen. De filosofie wordt vaak gekopieerd door andere organisaties in verschillende branches en sectoren.

5 principes:
5 belangrijke principes staan als basis voor Lean Management:

1. Focus op betere klantgerichtheid waardoor de waardering van klanten stijgt.
2. Streef naar snellere dienstverlening door slimmere werkprocessen en daardoor kortere doorlooptijden.
3. Elimineer verspilling waardoor efficiëntie wordt gecreëerd en kostenbesparing gerealiseerd.
4. Blijf streven naar perfectie. De organisatie dient een continu verbetercultuur te creëren.
5. Voorkom overproductie. Dit wordt gedaan door te zorgen dat er geen productie is zonder dat de vorige stap in het proces hier om vraagt.

Effect:
Bij Lean Management worden de menselijke capaciteiten binnen een organisatie op een slimme manier ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. De succesvolle inzet van Lean Management leidt tot een efficiëntere organisatie met een constante kwaliteit en een hogere winstgevendheid.

Bronvermelding