Wat is de betekenis van elimineren?

2023-11-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

elimineren

(19e eeuw) (euf.) variant van liquideren*, uitschakelen*: vermoorden. Allen Dulles, een voormalige CIA-baas sprak ooit openlijk over de eliminatie (elimination) van Fidel Castro. Het assimileren, verbannen of afslachten van andere bevolkingsgroepen (zoals in het voormalige Joegoslavië) valt eveneens onder de parapluterm ‘elimineren&rsquo...

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

elimineren

elimineren - Werkwoord 1. (ov), (wiskunde) verwijderen uit de vergelijking Uit de eerste twee vergelijkingen kunnen we x elimineren door de eerste van de tweede af te trekken. 2. (ov) verwijderen uit de bevolking, doden De bedoeling voor beide teams is om...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

elimineren

elimineren - regelmatig werkwoord uitspraak: e-li-mi-ne-ren 1. hem met opzet doden ♢ de vijand werd geëlimineerd 2. laten verdwijnen ♢ dat probleem is geëlimineerd Regelmatig werkwoor...

2023-11-29
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

elimineren

1. De tegenpartij ontdoen van kaarten die zij, indien aan slag gebracht, kosteloos kan naspelen. Gesproken wordt ook van het ‘strippen’ van de tegenpartij. Deze manoeuvre is meestal noodzakelijk voor het effectueren van een ingooi. 2. Van een kleur: het creëren door de leider van een dubbelrenonce in een (zij)kleur, meestal als onderdeel van de ond...

2023-11-29
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

elimineren

Een variant van liquideren*, uitschakelen*': vermoorden. Allen Dulles, een voormalige CIA-baas sprak ooit openlijk over de eliminatie (elimination) van Fidel Castro. Het assimileren, verbannen of afslachten van andere bevolkingsgroepen (zoals in het voormalige Joegoslavië) valt eveneens onder de parapluterm ‘elimineren’. Dit eufemisme is echter voo...

2023-11-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Elimineren

[Lat. eliminare, eliminatum = over de drempel zetten, van e- = uit-, weg-, en timen, liminis = drempel] 1 uitbannen, uitstoten, uitschakelen, verwijderen, wegwerken; 2 (algebra) een grootheid die in twee of meer vergelijkingen voorkomt wegwerken zodat een nieuw stelsel vergelijkingen ontstaat waarin deze g...

2023-11-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Elimineren

uitschakelen; verwijderen

2023-11-29
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Elimineren

uitdrijven; wegschrappen.

2023-11-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

elimineren

uitdrijven, verwijderen, wegwerken, uitschakelen, buiten beschouwing laten, weglaten, vgl. eliminatie. elinvar. o. een soort nikkelstaal.

2023-11-29
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Elimineren

( < Lat. e = uit; linten — drempel). Lett. over den drempel zetten, wegwerken. De naam elimineren voor het opstellen van de voorwaarde, waaronder twee of meer vergelijkingen een gemeenschappelijke oplossing toelaten, is ontleend aan het feit, dat in deze voorwaarde de onbekende uiteraard niet meer voorkomt, dus geëlimineerd is.

2023-11-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

elimineren

geëlimineerd (Fr. [Lat. eliminare]: verwijderen, uitwerpen; uitschakelen; alg. een in de leden ener vergelijking voorkomende grootheid daaruit wegwerken).

2023-11-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

elimineren

('ne:rən) (elimineerde, heeft geëlimineerd) [Fr. < Lat. eliminare] 1. Algm. verwijderen. 2. Algb. een onbekende, in vergelijkingen voorkomende grootheid, wegwerken.

2023-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Elimineren

[Lat., verwijderen] (elimineerde, heeft geëlimineerd), wegwerken, verwijderen, uitschakelen: men kan dit punt gerust elimineren, daarmee behoeft men geen rekening te houden; (wiskunde) een in onderscheidene vergelijkingen voorkomende grootheid daaruit wegwerken, zie eliminatie.