2020-04-06

Implementatie

Implementatie is het proces van diverse activiteiten en maatregelen die nodig zijn om bepaalde systemen en of vernieuwingen door te voeren. De term wordt voornamelijk gebruikt binnen organisaties: "de implementatie van ons nieuwe softwarepakket verloopt voorspoedig". Het gaat daarbij om een cyclus in fasen. De fase begint bij het invoeren van bijvoorbeeld een systeem en eindigt als alle activiteiten en maatregelen tot de invoering van het systeem hebben geleid. Beleidsmatig (in de politiek) word...

2020-04-06

Implementatie

Implementatie - (Eng. implementation), modieus voor ‘uitvoering, invoering’. De term komt voor sinds het begin van de jaren tachtig. Reinsma (1984) geeft een vindplaats uit 1982. → implementeren.

2020-04-06

Implementatie

Het toepassen en uitvoeren van EU-recht in de lidstaten. Vaak moet secundaire gemeenschapsregelgeving worden omgezet in nationaal recht. Dit geldt altijd voor richtlijnen. Verordeningen hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving, maar vaak zal toch nationale regelgeving moeten worden aangepast of zal anderszins actie moeten worden ondernomen om de effectieve werking zeker te stellen.

2020-04-06

Implementatie

Business planning kan niet worden los gezien van implementatie. De realisatieplanning dient een integraal onderdeel van het plan zijn. De ervaring leert dat dit bij new business planning vaak wordt genegeerd. De vertaling naar concrete acties, verantwoordelijkheden en planning heeft grote invloed op het succes in de praktijk. Belangrijke onderdelen van implementatie zijn plateauplanning, human resource-planning, financial resource-planning en een concreet actieplan.

2020-04-06

Implementatie

Term die gebruikt wordt voor de uitvoering van beleid.

2020-04-06

implementatie

implementatie - Zelfstandignaamwoord 1. is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie Verwante begrippen implementeren

2020-04-06

Implementatie

Het testen, introduceren en in gebruik nemen van een nieuw systeem, een nieuwe werkwijze of nieuwe apparatuur.