Wat is de betekenis van Implementatie?

2024-04-22
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

implementatie

Implementatie verwijst naar het proces van het daadwerkelijk uitvoeren, toepassen en integreren van een plan, systeem, strategie of een bepaalde set activiteiten in de praktijk. Het omvat het vertalen van ideeën en concepten naar concrete acties en resultaten. Implementatie is een cruciale fase in elk project of initiatief, omdat het bepaalt o...

2024-04-22
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Implementatie

Implementatie is het proces van diverse activiteiten en maatregelen die nodig zijn om bepaalde systemen en of vernieuwingen door te voeren. De term wordt voornamelijk gebruikt binnen organisaties: "de implementatie van ons nieuwe softwarepakket verloopt voorspoedig". Het gaat daarbij om een cyclus in fasen. De fase begint bij het invoeren...

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

implementatie

implementatie - Zelfstandignaamwoord 1. is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie Verwante begrippen implementeren

2024-04-22
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Implementatie

Het toepassen en uitvoeren van EU-recht in de lidstaten. Vaak moet secundaire gemeenschapsregelgeving worden omgezet in nationaal recht. Dit geldt altijd voor richtlijnen. Verordeningen hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving, maar vaak zal toch nationale regelgeving moeten worden aangepast of zal anderszins actie moeten worden onderno...

2024-04-22
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Implementatie

Business planning kan niet worden los gezien van implementatie. De realisatieplanning dient een integraal onderdeel van het plan zijn. De ervaring leert dat dit bij new business planning vaak wordt genegeerd. De vertaling naar concrete acties, verantwoordelijkheden en planning heeft grote invloed op het succes in de praktijk. Belangrijke onderdelen...

2024-04-22
Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie begrippenlijst

Barbara van Schijndel & Henk van der Wal & Jan Kok (2011)

Implementatie

Term die gebruikt wordt voor de uitvoering van beleid.

2024-04-22
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Implementatie

Het testen, introduceren en in gebruik nemen van een nieuw systeem, een nieuwe werkwijze of nieuwe apparatuur.

2024-04-22
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Implementatie

Implementatie - (Eng. implementation), modieus voor ‘uitvoering, invoering’. De term komt voor sinds het begin van de jaren tachtig. Reinsma (1984) geeft een vindplaats uit 1982. → implementeren.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Implementatie

tenuitvoerlegging.