Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Cum laude

betekenis & definitie

Cum laude is een toewijzing en aanvulling op een diploma dat men heeft gehaald voor een opleiding op een universiteit of hogeschool. Cum laude betekent in het Latijns ‘met lof’ en wordt meestal toegekend wanneer een student gemiddeld voor al zijn of haar vakken een acht gemiddeld staat.

In Nederland wordt ongeveer tien procent van de behaalde diploma’s op een universiteit of hogeschool toegekend met cum laude. De toekenning van cum laude komt dus niet vaak voor, studenten die dit behalen krijgen dan ook vaak een grote lofbetuiging. Over het algemeen behaalt men de toekenning cum laude wanneer men gemiddeld een acht of hoger heeft voor alle vakken. Men dient tevens een acht te hebben behaald voor de scriptie. Deze voorwaarden zijn van zeer algemene aard, onderwijsinstellingen kunnen ook zelf voorwaarden stellen.

Naast de toewijzing cum laude, wordt nog een onderscheid gemaakt tussen magna cum laude en summa cum laude, wat zich respectievelijk uit het Latijns laat vertalen als ‘met groot lof’ en ‘met hoogste lof’.

Hoewel cum laude en andere toewijzingen voor een diploma van oudsher alleen in het hoger onderwijs werden gebruikt, is sinds de ingang van het schooljaar 2015/2016 besloten dat de toekenning ook voor middelbare school diploma’s kan worden toegekend. Deze regeling zou scholieren meer uitdaging moeten geven. Daarnaast kan men ook voor een doctoraat cum laude slagen. Dit komt echter vrij weinig voor.