Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Magna cum laude

betekenis & definitie

Magna cum laude is een toewijzing en aanvulling op een diploma dat men heeft behaald aan een universiteit of hogeschool. Magna cum laude is een term uit het Latijn en betekent ‘met groot lof’.

Magna cum laude is een van de drie toewijzingen die kunnen worden gegeven aan een diploma dat is behaald aan een universiteit of hogeschool. Hoewel de voorwaarden voor het behalen van magna cum laude per onderwijsinstelling kunnen verschillen, zijn ze hoe dan ook erg hoog. Over het algemeen dient de student in ieder geval gemiddeld een 8,5 of hoger te staan voor alle vakken en tevens een 8,5 te hebben behaald voor de scriptie. Magna cum laude wordt dan ook vrijwel nooit aan een diploma toegekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen, waarbij de student de gehele studie hoge punten heeft behaald, kan de student hiervoor in aanmerking komen. Ter vergelijking, de toewijzing cum laude, waarvoor men gemiddeld een acht of hoger moet staan voor alle vakken, wordt in Nederland aan slechts tien procent van de diploma’s uitgereikt.

Naast cum laude en magna cum laude, kan men tevens summa cum laude afstuderen. Cum laude en summa cum laude laten zich respectievelijk vertalen als ‘met lof’ en ‘met grote lof’. Laatstgenoemde is de hoogste toewijzing die men kan behalen voor een diploma en wordt daarom nog minder uitgereikt dan de toewijzing magna cum laude.