Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 02-12-2015

2015-12-02

Uitstelgedrag

betekenis & definitie

Uitstelgedrag is het bewust uitstellen van taken die gedaan moeten worden. Vaak worden deze taken op het laatste moment uitgevoerd. Dit gedrag leidt veelal tot problemen of creëert stress.

De officiële term voor uitstelgedrag is: procrastinatie. Elk mens stelt wel eens een taak uit. Niemand wordt geboren met uitstelgedrag, men leert het zichzelf aan. Wanneer er vaker verplichtingen worden uitgesteld wordt dit een gewoonte. Ondanks dat het uitstellen van taken vaak negatieve gevolgen heeft, blijft men het regelmatig doen.

Uitstelgedrag kan in verschillende situaties voorkomen.
Studenten noemen het uitstellen van taken vaak ‘studie-ontwijkend gedrag’, ook wel als academisch uitstelgedrag aangeduid. Dit uit zich door bijvoorbeeld bewust te laat voor een tentamen te leren of vlak voor de ‘deadline’ een verslag te maken. Andere taken worden dan op dat moment belangrijker gevonden. Uitstelgedrag komt ook in werk- en thuissituaties voor. Vaak zit er aan een bepaalde taak een datum gekoppeld. Dit betekent dat de taak voordat deze datum verstreken is, gedaan moet zijn.

Uitstelgedrag kan verschillende oorzaken hebben zoals: motivatiegebrek, concentratieproblemen of perfectionisme. Wanneer men geen motivatie heeft, ontbreekt er de zin of noodzaak om een taak te volbrengen. Iemand die perfectionistisch is, kan juist vaak geen afstand doen van een taak die gedaan moet worden en is op het laatste moment nog niet tevreden. Om uitstelgedrag aan te pakken dient het gedrag verandert te worden. De meest effectieve methode om uitstelgedrag te doorbreken is voor elk mens anders. Centraal staat het veranderen van hoe men denkt, praat en zich gedraagt. Daarbij is inzicht creëren in de eigen situatie de eerste stap.