Myers Briggs Type Indicator betekenis & definitie

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is een vragenlijst ontwikkeld om psychologische voorkeuren van de mensen waar te nemen. Het onderzoekt de manier waarop de mens denkt, de wereld waarneemt en beslissingen neemt.

De indicator werd gebouwd door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers. Met deze indicator wordt er gekeken naar vier, volgens Carl Jung, belangrijke psychologische functies waarmee men de wereld ervaart: Gewaarwording, intuïtie, voelen en denken. De MBTI werd ontworpen voor de gewone bevolking en benadrukt de waarde van natuurlijk voorkomende persoonsverschillen.

De MBTI wordt vaak gebruikt door de afdelingen Human Resourch van bedrijven om het personeel in te delen voor bijvoorbeeld teambuilding.
Een vraag die van de vragenlijst zou kunnen komen is ‘Als iemand je belt met een vraag, wat doe je dan?’ A. Je geeft meteen antwoord, of B. Je vraagt of de persoon later terug kan bellen zodat je over het antwoord kan nadenken. In de vragenlijst zijn er geen foute antwoorden. Het gaat puur om iemands voorkeur.

De MBTI kent vier dichotomieën:
- Extraversie-Introversie: Extraverte personen leren het beste door te praten en interactie hebben met de buitenwereld. Terwijl een introvert iemand liever stil is en meer privacy nodig heeft.
- Sensing-Intuition: Waar besteedt iemand aandacht aan als hij informatie verzamelt? Is dat realistisch en feitelijk, of intuïtieve en globale informatie?
- Thinking-Feeling: Dit blokje bepaalt hoe iemand beslist. Denkers verlangen een objectieve waarheid en een voeler doet dat op basis van subjectieve en persoonlijke gronden.
- Judging-Perceiving: Deze laatste bepaalt wat voor soort leven iemand leidt. Is dat een geordend en gestructureerd leven of een spontaan en flexibel leven? De laatste is het type dat vaak te laat komt en opdrachten uitstelt.