Misverstand betekenis & definitie

Een misverstand is iets dat is misgegaan doordat men elkaar niet goed heeft begrepen. Vaak wordt een misverstand aangeduid als vergissing.

Een misverstand is ook wel een onbedoelde verkeerde handeling. Daardoor is men er zich in eerste instantie niet van bewust. Een misverstand vindt plaats tussen minimaal twee mensen, waarbij de communicatie centraal staat. Doordat de communicatie anders geïnterpreteerd wordt dan bedoeld, kan er een misverstand ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat de boodschap niet duidelijk genoeg is of omdat een persoon niet over de kennis van bepaalde zaken beschikt.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten misverstanden: de elementaire misverstanden en verbale misverstanden. Een elementair misverstand ontstaat als een persoon iets niet goed verstaan heeft doordat iemand problemen heeft op taalgebied, zoals het niet kennen van bepaalde woorden. Bij verbale misverstanden gaat het om de verkeerde interpretatie van een onduidelijke boodschap.

Om misverstanden te voorkomen staat een duidelijke manier van communiceren voorop. Een goede uitleg van wat men daadwerkelijk bedoelt, is hierbij van belang. Het gaat dan vooral om de manier hoe iets geformuleerd wordt, zoals met welke woorden. De grootte van een woordenschat van iemand is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Een laagopgeleide zal moeilijkere woorden minder snel begrijpen dan iemand met een universitaire achtergrond. Daardoor kan er miscommunicatie ontstaan. Doorvragen is een manier om dit te verhelpen. Ook wordt de interpretatie van een boodschap gevormd door persoonlijke ervaringen, normen en waarden en eigen overtuigingen. Wat voor de een heel logisch klinkt, kan voor de ander totaal onduidelijk zijn.