Emotie betekenis & definitie

Emotie is een innerlijke beleving of moeilijk te omschrijven gevoel. De vier bekendste emoties noemt men angst, vreugde, boosheid en verdriet. Elk mens toont emoties. Deze kunnen plotseling optreden of tijdens een gebeurtenis geuit worden.

Het gedrag van de mens is nauw verbonden met het uiten van emoties. De expressie van emotie noemt men ook wel de ‘lichaamstaal’. Dit betekent dat emotie waarneembaar gedrag is. Er is bijna altijd sprake van emotie als er met een bepaald gevoel gereageerd wordt op een situatie. Voorbeelden zijn een huilbui tijdens een begrafenis of lachen op een verjaardagsfeest.
Emotie is altijd een combinatie van lichaam, gevoel en cognitie. Het uiten van emoties geeft veelal ook lichamelijke reacties als trillen, gespannen of juist ontspannen spieren, zweten en hartkloppingen.

Wanneer gevoelens worden opgekropt of niet worden gedeeld, kan dit negatieve gevolgen hebben. Dan ontstaat er bijvoorbeeld irritatie of stress. Het uiten van emoties wordt vaak als positief ervaren en als een ‘ontladend’ gevoel omschreven, alsof er een last van de schouders valt. Toch is dit niet voor elk mens vanzelfsprekend. De mate in het uiten van emoties heeft deels te maken met aanleg en opvoeding. Een introvert persoon kan zich van binnen goed voelen, maar heeft er moeite mee om dit daadwerkelijk te laten zien. Van huis uit kan iemand geleerd hebben dat emoties voor jezelf gehouden moeten worden. Voor een mens is het gezond om emoties te tonen en het kan helpen om een bepaalde gebeurtenis te verwerken. Communiceren met anderen over bepaalde gevoelens is een veel gebruikte effectieve methode. Een positieve gedachtegang kan uitkomst bieden om onprettig ervaren emoties als angst, beter te leren accepteren. Een feit is dat de mens niet zonder emotie kan en andersom.

Gepubliceerd op 02-12-2015