Synoniemen van Emotie

2019-11-19

Emotie

Emotie is een innerlijke beleving of moeilijk te omschrijven gevoel. De vier bekendste emoties noemt men angst, vreugde, boosheid en verdriet. Elk mens toont emoties. Deze kunnen plotseling optreden of tijdens een gebeurtenis geuit worden. Het gedrag van de mens is nauw verbonden met het uiten van emoties. De expressie van emotie noemt men ook wel de ‘lichaamstaal’. Dit betekent dat emotie waarneembaar gedrag is. Er is bijna altijd sprake van emotie als er met een bepaald gevoel gereageerd w...

2019-11-19

emotie

emotie - Gevoelsmatige gewaarwording van woede, angst, genot, seks, jaloezie, vreugde, ontroering... waardoor de motivatie voor een handeling of een reeks handelingen wordt kenbaar gemaakt.

2019-11-19

Emotie

Psychische of lichamelijke reactie die ontstaat door interne of externe prikkels, die je als gunstig of schadelijk ervaart voor je belangen.

2019-11-19

Emotie

Ontroering, gemoedsbeweging; onderscheid in twee groepen: positieve (geluk, liefde, trots) en negatieve (angst, verdriet, haat) emoties [limbische systeem in de hersenen wordt beschouwd als het emotionele brein].

2019-11-19

emotie

emotie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-moot-sie 1. plotselinge woede, vreugde of verdriet ♢ de film maakte veel emoties los Zelfstandig naamwoord: e-moot-sie de emotie de emoties het emotietje Synoniemen ontroering

2019-11-19

Emotie

Emotie - een emotie is een complexe combinatie van basisresponsen en de herinneringen aan vorige ervaringen waarin deze werden beleefd, en de basisresponsen die weer door het ervaren van deze emotie worden getriggerd. Basisrespons is biologie, emotie is biografie: voor emotie is een ‘verhaal’ nodig. Ieder beleeft een bepaalde emotie vanuit een eigen perspectief (aangeleerd via socialisatie en geschiedenis).

2019-11-19

emotie

emotie - Zelfstandignaamwoord 1. een hevig gevoel Het is niet goed om je emoties te onderdrukken. Woordherkomst afgeleid uit het Franse émotion Antoniemen emotieloos Verwante begrippen aandoening, roersel, emotioneel, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, sentiment, vreugde, verdriet, woede, angst, verbazing, afschuw

2019-11-19

Emotie

EMOTIE, v. (-s, ...tiën), gemoedsbeweging, ontroering; gisting.

2019-11-19

Emotie

Emotie - gemoedsbeweging, aandoening. Het subst. „emotion” (waarvan emotioneel) is in de Eng. psychologie in de plaats gekomen van het vroeger (Locke, Hume) gebruikelijke „passion”, en duidt voornamelijk de gevoelens van de hoogere bewustzijnstrappen aan.

2019-11-19

emotie

emotie - Verwijst naar een complex fenomeen en een hoedanigheid van bewustzijn, gekenmerkt door de synthese of combinatie van subjectieve ervaringen en waarnemingen, expressieve fysiologische en psychologische gedragingen, en de prikkeling of stimulering van het zenuwstelsel. In psychologisch onderzoek wordt het begrip geassocieerd met ideeën over persoonlijke vorming, rationeel en irrationeel denken, en cognitieve motivatie.

2019-11-19

Emotie

hevige aandoening, dikwijls vergezeld van uitwendige kenteekenen.

2019-11-19

emotie

emotie - v. (emotiën), gemoedsbeweging; volksgisting

2019-11-19

emotie

emotie, - v., gemoedsbeweging, ontroering.

2019-11-19

emotïe

v. gemoedsbeweging, aandoening; (ook;) volksgisting.