Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Beweging

betekenis & definitie

Een beweging is de verplaatsing van één of meer (gekoppelde) materieel eenheden over de railinfrastructuur.

Binnen de keten van het vervoersproces heeft een beweging verschillende opeenvolgende voorkomens of status- sen:
- in eerste instantie een administratief bestaan, nog ontkoppeld van het fysieke materieel dat erbij be- trokken is: dus alleen de modelmatige afbeelding van de verplaatsing over de railinfrastructuuren de materieeleenheden slechts obv. een soortaanduiding;
- daarna een administratief bestaan, maar vanuit een materieelplan gekoppeld aan materieel;
- tenslotte (tijdens de uitvoering) de fysieke beweging buiten op de infra, onder regie van het infraplan en het materieelplan, met concrete spoorvoertuig(en).