Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Order bijzonder voorval

betekenis & definitie

Een order bijzonder voorval is een tijdige aanvraag voor een planmutatie van treinen en/of rangeerbewegingen door vervoerder ingeval van een bijzonder voorval, hoe hij het bijzonder voorval in afwijking van een eventuele afhande- lingsafspraak wil afhandelen,

Tijdig d.w.z. voordat een eventuele afhandelingsafspraak wordt toegepast. Als er in een enkel geval geen afhandelingsafspraak is, dan nog kan de vervoerder deze order indienen.