Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Bijzonder voorval

betekenis & definitie

Een bijzonder voorval is een ongewenste gebeurtenis waarbij sprake is van verstorende effecten op het railver- keerssysteem en/of op diensten van deelnemers aan het railverkeerssysteem, zodanig dat continuering in ge- vaar komt of reeds belemmerd is.

Er zijn drie soorten bijzondere voorvallen.
- Incidenten;
- Onregelmatigheden;
- Calamiteiten. De drie soorten bijzondere voorvallen zijn onderling disjunct en het verschil wordt bepaald door de mate van impact op het treinverkeer en de veiligheid. Zie voor een visuele weergave onderstaande figuur: