Bosbeheer betekenis & definitie

Bosbeheer is de praktische toepassing van biologische, natuurkundige, kwantitatieve, beheersmatige, economische, sociale en beleidsmatige uitgangspunten voor verjonging, beheer, gebruik en behoud van bossen om specifieke functies en doelen duurzaam te realiseren

Een aanvullende Nederlandse definitie van bosbeheer is: Bosbeheer is het geheel van menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek van het bosecosysteem sturen teneinde de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder te realiseren.

Gepubliceerd op 22-12-2016