Wat is de betekenis van Dynamiek?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Dynamiek

Dynamiek is het verschil tussen het zachtste en het luidste gedeelte uit een muziekstuk. Het wordt ook wel de leer der sterkteverhoudingen genoemd. Er bestaan vier soorten dynamiek in de muziek. De eerste soort is de stabiele dynamiek, waarbij eigenlijk geen sprake is van sterktewisselingen. In de terrassen- of registerdynamiek worden verschillende...

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

dynamiek

dynamiek - Zelfstandignaamwoord 1. bewogenheid, vaart De werknemers konden de dynamiek van het management niet meer bijbenen, waardoor het ziekteverzuim schrikbarend toenam. 2. (muziek) gebruik van wisselingen in geluidssterkte De enorme dynamiek van een...

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

dynamiek

dynamiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: dy-na-miek 1. grote snelheid ♢ New York heeft de dynamiek van een wereldstad Zelfstandig naamwoord: dy-na-miek de dynamiek Synoniemen vaart

2024-06-13
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Dynamiek

Dynamiek (Gr. dynamis, kracht) is het variëren in sterktegraad als onderdeel van de muzikale expressie. Het afwisselen van zacht en hard is in de muziek even natuurlijk als in het spreken. Oorspronkelijk werd de dynamiek dan ook niet genoteerd maar geheel aan de uitvoerder overgelaten. De eerste geschreven dynamische instructies vindt men in de 16e...

2024-06-13
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

dynamiek

Dynamiek betekent: 1) (dans): het dynamische karakter van een dans (1); wordt bepaald door de afwisseling van danskwaliteiten, in het samengaan van de elementen kracht en tijd; zie ook danselementen en hun aparte uitwerkingen; 2) (muziek): klanksterkte; geeft aan hoe hard of zacht een muziekstuk gespeeld moet worden; een aantal aanduidingen voor dy...

2024-06-13
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Dynamiek

[Fr. dynamique = leer van de bewegingskrachten] 1 (muz.) praktische leer van de sterktegraden, van het zachte pianissimo tot het sterke fortissimo; 2 (innerlijke, resp. ritmische) bewogenheid, vaart, beweging (bijv.: de maatschappelijke - van deze tijd).

2024-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Dynamiek

beweging; afwisseling van de toonsterkten (muz.); bewogenheid

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

dynamiek

leer van de toonsterkte, d.w.z. van de onderlinge verhouding van de tonen naar hun volume. Men onderscheidt: 1. op de contrastwerking van forte (sterk) en piano (zacht) berustende zgn. stabiele dynamiek; 2. op geleidelijk toe(crescendo) en/of afnemen (decrescendo) van de toonsterkte berustende zgn. overgangsdynamiek.