Synoniemen van Dynamiek

2020-02-19

Dynamiek

Dynamiek is het verschil tussen het zachtste en het luidste gedeelte uit een muziekstuk. Het wordt ook wel de leer der sterkteverhoudingen genoemd. Er bestaan vier soorten dynamiek in de muziek. De eerste soort is de stabiele dynamiek, waarbij eigenlijk geen sprake is van sterktewisselingen. In de terrassen- of registerdynamiek worden verschillende muzieksterktes naast of over elkaar geplaatst, zonder een geleidelijke overgang. Bij de labiele dynamiek of overgangsdynamiek is er wel sprake van ee...

2020-02-19

dynamiek

Dynamiek betekent: 1) (dans): het dynamische karakter van een dans (1); wordt bepaald door de afwisseling van danskwaliteiten, in het samengaan van de elementen kracht en tijd; zie ook danselementen en hun aparte uitwerkingen; 2) (muziek): klanksterkte; geeft aan hoe hard of zacht een muziekstuk gespeeld moet worden; een aantal aanduidingen voor dynamiek zijn: p (piano = zacht), f (forte = sterk).

2020-02-19

Dynamiek

Dynamiek (Gr. dynamis, kracht) is het variëren in sterktegraad als onderdeel van de muzikale expressie. Het afwisselen van zacht en hard is in de muziek even natuurlijk als in het spreken. Oorspronkelijk werd de dynamiek dan ook niet genoteerd maar geheel aan de uitvoerder overgelaten. De eerste geschreven dynamische instructies vindt men in de 16e-eeuwse luitmuziek; zij kwamen algemeen in gebruik in de 17e-eeuwse Italiaanse muziek. Sindsdien worden voornamelijk Italiaanse termen gebruikt zoals...

2020-02-19

dynamiek

dynamiek - Zelfstandignaamwoord 1. bewogenheid, vaart De werknemers konden de dynamiek van het management niet meer bijbenen, waardoor het ziekteverzuim schrikbarend toenam. 2. (muziek) gebruik van wisselingen in geluidssterkte De enorme dynamiek van een symfonieorkest kan natuurlijk nooit worden afgespeeld met een mp3-spelertje. Verwante begrippen dynamisch

2020-02-19

dynamiek

dynamiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: dy-na-miek 1. grote snelheid ♢ New York heeft de dynamiek van een wereldstad Zelfstandig naamwoord: dy-na-miek de dynamiek Synoniemen vaart

2020-02-19

Dynamiek

DYNAMIEK, v. dynamica; — (muz.) leer der sterktegraden en de kunst van hun gebruik.

2020-02-19

dynamiek

dynamiek, - v., leer der krachten,

2020-02-19

dynamiek

dynamisch, veel vermogen uitoefenend, zelfkrachtig, vrUwerkend; de krachtenleer betreffend; waarbij de „beweging” overheerst; ~e tekens, tekens, die de toonsterkte aangeven.