Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Gepubliceerd op 19-04-2023

Minister

betekenis & definitie

Lid van het kabinet. Naast ‘gewone’ ministers zijn er ook de:

● coördinerend minister: bewindspersoon die verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van het beleid van verschillende departementen. Bij voorbeeld: zowel het departement van Sociale Zaken als dat van WVC bemoeit zich met het jeugdbeleid; de coördinatie daarvan geschiedt door de minister van WVC;

● projectminister: bewindspersoon die de verantwoording draagt en leiding heeft van een bepaald beleidsonderdeel, waar meestal verschillende departementen zich mee bemoeien en waarbij de betreffende minister speciale bevoegdheden heeft ten opzichte van collega-ministers;

● minister zonder portefeuille: bewindspersoon die niet aan het hoofd van een bepaald departement staat.

< >