Gepubliceerd op 20-07-2020

Tafel

betekenis & definitie

van 't Lat. tabula = plank; ook disch. Het Mnl. tafele bet. ook plaat, schilderij (als plank), vandaar ons tafreel voor tafeleel met den Romaanschen uitgang eel; evenals het Ofr. tablel (thans tableau). Zoo spreekt men ook van: de tafelen der wet = de steenen, waarop de 10 Geboden stonden, als ’t ware de beide planken. Ook ons tabel (lijst) is ’t zelfde woord (’t Fr. table); het bet. bij de Romeinen (tabula) eveneens lijst.