Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

zelfkritiek

betekenis & definitie

Het kritisch kijken naar het eigen gedrag zoals de eigen zwakheden, fouten, frustraties en daar met nieuw en ander gedrag op anticiperen op een zodanige wijze dat de zelfkritiek minder wordt en het eigen zelfbeeld verbeterd. Te veel zelfkritiek kan duiden op perfectionisme, minderwaardigheidsgevoelens of faalangst en kan tot neerslachtigheid, depressie, stress en andere symptomen leiden. Het gaat dus bij een gezonde zelfkritiek om een goede balans tussen wat men wil en denkt te kunnen bereiken.