Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

zelf-monitoring

betekenis & definitie

1. Een gedragsmanagementmethode waarbij men iemands eigen gedrag registreert met het doel te komen tot verbetering van zelfregulatie.

2. Een trek of karaktereigenschap waarbij men in staat blijkt op een correcte wijze te reageren op de omgeving in het geval men te maken krijgt met bijvoorbeeld omgevingsdruk, keuze mogelijkheden en opgelegde normen en eisen.
3. Opdrachten van een psychotherapeut, zoals het bijhouden van een dagboek door een cliënt bij cognitieve gedragstherapie, wat er toe dient een cliënt in therapie te reflecteren op zijn eigen disfunctioneel gedrag met het doel dit gedrag te veranderen.