Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Kruskal-Wallis toets

betekenis & definitie

De Kruskal-Wallis toets, genoemd naar William Kruskal en Allen Wallis, is een verdelingsvrije toets in de statistiek, waarmee getoetst wordt of er verschil is tussen de verdelingen waaruit drie of meer steekproeven afkomstig zijn. De nulhypothese die getoetst wordt, is eigenlijk dat de steekproeven uit verdelingen (populaties) zijn getrokken met dezelfde 'ligging'. De toets is gebaseerd op de rangnummers van de data. De Kruskal-Wallistoets is te beschouwen als één-weg ANOVA gebaseerd op de rangnummers.