Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

gammaverandering

betekenis & definitie

We kunnen een alfa-, bèta- en gammaverandering onderscheiden die door training bij een persoon tot stand kan komen. Gammaverandering is wanneer iemand verandert op gammaniveau en dit houdt een wijziging in van het denkkader. Omdat men anders over bepaalde zaken gaat denken, gaat men (een gedeelte van) de werkelijkheid anders beleven. Dit gaat dus veel verder dan een alfa- en bètaverandering. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat iemand eerst in tegenstellingen denkt (als ik negatieve feedback geef aan iemand dan kan ik niet tegelijkertijd sociaal en aardig tegen die persoon zijn). Bij gammaverandering kunnen deze tegenstellingen verdwijnen, waardoor iemand zowel negatieve feedback kan geven als sociaal en aardig zijn. Zo krijgt de getrainde een grotere handelingsvrijheid.