Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

bètaverandering

betekenis & definitie

We kunnen een alfa-, bèta- en gammaverandering onderscheiden die door training bij een persoon tot stand kan komen. Bètaverandering is een herijking van de verandering die bij alfaverandering bereikt werd. Het is een manier van veranderen waarbij iemand andere maatstaven gaat gebruiken om zijn gedrag aan af te meten. Dat wil zeggen dat de manier waarop iemand zichzelf beoordeelt verandert. Daar waar een deelnemer aan het begin van de training vindt dat hij heel goed is in het 'geven van negatieve feedback', scoort hij op dat item na de training veel lager. Dit komt niet doordat hij slechter 'negatieve feedback is gaan geven', maar doordat hij ontdekt dat hij minder goed is in het 'geven van negatieve feedback' dan hij aanvankelijk dacht. Het kan zijn dat hij merkt dat anderen dit veel beter kunnen, namelijk door het observeren van medetrainees. Andersom kan het uiteraard ook zo zijn dat iemand zich naderhand veel beter vindt dan in eerste instantie.