afwijking, gemiddelde absolute betekenis & definitie

Gemiddelde absolute afwijking is het gemiddelde van de absolute waarde van de afwijking van elke meting ten opzichte van het gemiddelde van de gegevensset. Gemiddelde absolute afwijking geeft een indicatie van de spreiding van een gegevensverzameling in het geval de variantie of standaardafwijking niet voldoet.

De formule luidt:
"hier formule"
, met n het aantal meetwaarden, de meetwaarde en de gemiddelde meetwaarde.