Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Convectieve bewolking

betekenis & definitie

Bewolking die wordt gevormd ten gevolge van convectie.

Typische bewolking bij dit proces is de cumuliforme bewolking, ofwel bewolking van het geslacht cumulus, eventueel cumulonimbus. In convectieve wolken komen krachtige verticale luchtstromingen voor met stijgsnelheden in het algemeen groter dan 1 m/sec. Zodra de wolk ijskristallen bevat, vindt het neerslagproces op dezelfde wijze plaats als in stratiforme bewolking, maar dat proces verloopt hier veel sneller. Door de krachtige verticale bewegingen in de wolk kunnen onderkoelde waterdruppels tot op grote hoogten voorkomen, zodat de wolkenelementen de kans krijgen veel andere elementen in te vangen en zodoende uit te groeien tot grote neerslagelementen. De bijbehorende neerslag is daardoor, in vergelijking met die uit de stratiforme bewolking, doorgaans tamelijk intensief. De bedekkingsgraad van de convectieve bewolking is te schatten aan de hand van de volgende formule:

N = 4 over 5 (R over 6-6)

waarin: R= actuele relatieve vochtigheid in het berekende convectief condensatieniveau.

Zie ook: bui
Zie ook: buiig
Zie ook: convectief condensatieniveau