Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Overrente

betekenis & definitie

Overrente is het behalen van meer rendement dan vooraf werd verwacht door gedane investeringen.

In Nederland worden pensioenen van werknemers opgebouwd via pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen investeren het vermogen dat tijdens de opbouwperiode wordt opgebouwd, waardoor men, indien er genoeg rendement wordt behaald, een hoge pensioenwaarde heeft aan het einde van de opbouwperiode. Hierbij wordt er altijd een inschatting gemaakt van het mogelijke rendement dat de investeringen opleveren. Indien de daadwerkelijke rendementen hoger blijken uit te vallen dan de verwachte rendementen, wordt van overrente gesproken. Men spreekt in geval van overrente ook wel van een financiële meevaller, aangezien de werkelijkheid de verwachtingen heeft overtroffen.

Indien een pensioenfonds heeft vastgesteld dat er sprake is van overrente, kan hier op verschillende manieren mee worden omgegaan. Het is gebruikelijk om de overrente te gebruiken om de pensioenuitkering hoger te laten uitvallen wanneer men als begunstigde met pensioen gaat. In het geval dat het in overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgesteld door het pensioenfonds, kan men de financiële ruimte die vrijkomt als gevolg van overrente ook gebruiken om de pensioenpremie voor een bepaalde periode te verlagen.