Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Ombudsman pensioenen

betekenis & definitie

De ombudsman pensioenen is een onafhankelijke instelling waar deelnemers van een pensioenregeling terecht kunnen met klachten en geschillen. De ombudsman pensioenen is opgericht op 1 april 1995 door de vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen en de stichting voor ondernemingspensioenfondsen. Het doel is om de uitvoering van het pensioenreglement te behandelen.

Na de oprichting in 1995 door de vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen en de stichting voor ondernemingspensioenfondsen hebben veel pensioenuitvoerders zich aangesloten bij de ombudsman pensioenen. Zo maken sinds 2009 verzekeraars deel uit van de aangesloten pensioenuitvoerders en hebben vanaf 2013 ook veel premiepensioenregelingen zich hierbij aangesloten.

De ombudsman pensioenen is gericht op deelnemers van een pensioenregeling. Maar daarnaast kunnen ook ex-deelnemers, gepensioneerde deelnemers en rechthebbenden op een partner- of nabestaandenpensioen een zaak voorleggen aan de ombudsman pensioenen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar er gelden wel een aantal voorwaarden voordat een zaak door de ombudsman pensioenen behandeld kan worden.

Zo moet de deelnemer zijn of haar klacht eerst voorleggen aan de klachten- en geschillenregeling van de pensioenuitvoerder. Pas als deze partij geen bevredigende oplossing kan bieden kan de deelnemer naar de ombudsman pensioenen stappen.

Echter, de ombudsman kan niet elke klacht behandelen. Zo heeft de instelling geen invloed op de inhoud van een pensioenregeling, aangezien deze overeengekomen wordt tussen werkgevers en werknemers. Ook kan de ombudsman geen uitspraak doen over wettelijke pensioenbepalingen, aangezien dit voorbehouden is aan een rechter.

Wanneer een deelnemer een klacht heeft ingediend, zal de ombudsman pensioenen in eerste instantie door goede communicatie en duidelijke informatie proberen het probleem op te lossen. Veel problematiek rondom pensioenen hebben namelijk te maken met de complexe regelgeving. Vervolgens kiest de ombudsman voor een bemiddeling waarbij er een redelijke oplossing gezocht wordt. Mocht dit niet helpen, dan geeft de ombudsman een advies, dat doorgaans opgevolgd wordt. Dit advies is niet bindend.