Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Pensioenreglement

betekenis & definitie

Het pensioenreglement wordt door een pensioenfonds of verzekeraar vastgesteld op basis van een pensioenovereenkomst. In het pensioenreglement staat de pensioenregeling beschreven. De mogelijke pensioenregelingen zijn een uitkeringsovereenkomst, premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst.

Met invoering van de Pensioenwet in 2007 heeft de overheid de verantwoordelijkheden van de werknemer, werkgever en de pensioenuitvoerder verduidelijkt. Het uitgangspunt in deze driehoeksverhouding is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is.


Bij de uitkeringsovereenkomst betaalt de werkgever elk jaar een premie aan een pensioenuitvoerder die de pensioenregeling uitvoert. Hierbij wordt meestal een deel van de premie ingehouden op het loon. De uitkeringsovereenkomst is onder te verdelen in de eindloon- en middelloonregeling. Bij de eindloonregeling is het loon afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient op de pensioendatum. Bij de middelloonregeling is het pensioen een gemiddelde van het salaris, verdient over de gehele loopbaan.

Naast de eindloon- en middelloonregeling is ook de kapitaalovereenkomst een vorm van pensioenregeling. De kapitaalovereenkomst komt echter niet vaak meer voor. Bij de kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal bij pensioen vast. Dit bedrag wordt in sommige gevallen met een winstuitkering verhoogd. Op de pensioendatum kan met het kapitaal een uitkering aan

Bij de premieovereenkomst is het vooraf duidelijk welke premie de werkgever aan de pensioenuitvoerder betaalt. De premie wordt dan belegd of gespaard. Wanneer de premie belegd wordt is er minder zekerheid dan wanneer er voor sparen gekozen wordt. Als het geld belegd wordt is het altijd nog de vraag of beleggingen goed verlopen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het zijn dat de premie daalt. Als er voor sparen wordt gekozen is er meer zekerheid aangezien de gespaarde premie op zijn minst gelijk is.