Pauline Zwart

Veranderkundige bij Connecta.nl

Gepubliceerd op 04-09-2015

Mindmap

betekenis & definitie

Een mindmap is een diagram waarin kennis wordt weergegeven op een compacte, visuele manier. Een mindmap is opgebouwd uit begrippen, teksten, plaatjes en de relaties daartussen.

In een mind map staat één onderwerp centraal. Allerlei begrippen, teksten en plaatjes die horen bij dat thema zijn eromheen geordend in de vorm van een boomstructuur. Mind maps worden gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en als hulpmiddel bij leren. Andere toepassingen zijn het maken van presentaties, vergaderverslagen en projectplanningen. Het verschil met traditionele manieren van noteren is dat een mind map compact is, informatie visueel weergeeft en de nadruk legt op relaties tussen onderwerpen. Er wordt beweerd dat dit op de natuurlijke manier waarop onze hersens werken ondersteunt.

De Britse psycholoog en auteur Tony Buzan stelt dat hij in de jaren ’80 de Mind Map heeft bedacht. Het idee bestond echter al langer. Het concept semantisch netwerk werd al in de jaren ’60 ontwikkeld. In de jaren ’70 ontwikkelde J. Novak de conceptmap. Ook daarin wordt informatie vastgelegd in een netwerk van begrippen en relaties.

Mindmaps werden traditioneel op papier gemaakt. Op dit moment is er software en zijn er apps om mindmaps te maken. Daarmee kan complexe, multimediale informatie op een interactieve manier toegankelijk gemaakt worden.