Werkdruk betekenis & definitie

Van werkdruk is sprake als een werknemer onder hoge tijdsdruk en/of in een hoog tempo zijn werk moet doen. Te hoge werkdruk speelt als de werknemer niet meer kan voldoen aan de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen.

Laatst bijgewerkt 11-08-2014