Voorhangprocedure betekenis & definitie

Als een Voorhangprocedure is ingesteld, kan de Tweede en de Eerste Kamer verlangen dat een (ontwerp-)AMvB (*) ter goedkeuring wordt voorgelegd indien binnen een bepaalde periode een deel van de Kamer daarom vraagt.

(*) AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur

Laatst bijgewerkt 22-05-2014