Werkhervattingskas betekenis & definitie

De premie voor de Werkhervattingskas financiert de eerste 10 jaar van de WGA en de Ziektewet en wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Werkgevers met een premieloonsom groter dan EUR 328.000 ontvangen in november of december een premiebeschikking van de Belastingdienst, met daarin twee premiecomponenten.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat per 1 januari 2014 als gevolg van de gemoderniseerde Ziektewet (Wet BeZaVa) uit de onderstaande premiecomponenten:

1. Gedifferentieerde premie WGA;
2. Gedifferentieerde premie ZW-flex ('ZW'= Ziektewet).

Voor kleine werkgevers met een loonsom gelijk aan of minder dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (voor 2018 vastgesteld op EUR 328.000) gelden sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten. Deze werkgevers ontvangen in plaats van een premiebeschikking een vaststelling, die niet voor bezwaar en beroep vatbaar is.

Grote werkgevers met een loonsom die meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (voor 2018: EUR 3.280.000) betalen twee variabele premies. Voor elk onderdeel geldt een minimum- en een maximumpremie.

Middelgrote werkgevers met een loonsom van meer dan 10 en gelijk aan of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (voor 2018: loonsom tussen de EUR 328.000 en EUR 3.280.000) betalen twee premies die voor deze groep opgebouwd is uit een combinatie van een sectorale en een gedifferentieerde premie.

Werkgevers kunnen de keuze maken om voor de premiecomponenten WGA en/of ZW 'eigenrisicodrager' te worden. In plaats van een premie aan de Belastingdienst betalen, draagt de eigenrisicodrager zelf de kosten voor WGA- of Ziektewetuitkeringen van zijn (oud-)werknemers.

Gepubliceerd op 05-12-2017