Kortverzuimverlof betekenis & definitie

Kortverzuimverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Betaald verlof voor korte, naar billijkheid te berekenen tijd voor situaties waarin het noodzakelijk is dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld de arbeid voor een korte periode te onderbreken wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bevalling van de partner of het overlijden van een naaste, maar ook om noodsituaties zoals brand, of andere zaken die geen uitstel dulden. Het verlof is naar werkingssfeer en duur niet afgebakend, omdat het juist moet kunnen inspelen op de concrete situatie.

- Het aantal gebruikers wordt niet bijgehouden.
- Vanaf 01-01-2015: calamiteiten- en kortdurend zorgverlof worden nu ook mogelijk bij onvoorziene omstandigheden die onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen. Aan de gespecificeerde situaties zijn toegevoegd: arts- en ziekenhuisbezoek en begeleiding van anderen daarbij, alsmede verzorging van familieleden in de eerste graad op de eerste ziektedag.

Bron: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (SZW)

* Acht soorten verlofregelingen:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Laatst bijgewerkt 15-06-2015