Kortdurend zorgverlof betekenis & definitie

Kortdurend zorgverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Werknemers hebben recht op maximaal tien dagen verlof per jaar voor de verzorging van eerstegraads familieleden. Het verlof wordt voor 70% doorbetaald door de werkgever.

-Aantal gebruikers 2013: 66.000.
- Vanaf 01-07-2015: kortdurend zorgverlof is ook mogelijk voor tweedegraads familieleden en mensen uit de sociale omgeving.

Bron: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (SZW)

* Acht soorten verlofregelingen:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Gepubliceerd op 25-06-2015