Healthy Workereffect (HWE) betekenis & definitie

Het HWE is een vorm van (zelf)selectie op de arbeidsmarkt, waarbij werknemers voor wie het werk te belastend is niet solliciteren naar een bepaalde baan, of voor wie het werk te belastend wordt eerder zullen uitstromen. Hierdoor blijven de ‘sterkere’ werknemers over.

Tot voor kort konden werknemers al op relatief jonge leeftijd stoppen met werken, dankzij allerlei publieke en particuliere (vroeg)pensioenregelingen. Dergelijke regelingen zijn erg kostbaar gebleken. Mensen moeten tegenwoordig veel langer doorwerken dan vroeger, daardoor staat duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers hoog op de beleidsagenda. Aandachtspunt daarbij is dat door de (inmiddels drastisch afgebouwde) mogelijkheden van vroeger uittreden, een sterke selectie is opgetreden van gezonde oudere werknemers die in het arbeidsproces blijven; het ‘healthy worker effect’. Daardoor is niet alleen weinig ervaring opgedaan met oudere werknemers, maar ook weinig met werknemers met chronische klachten en aandoeningen.

Laatst bijgewerkt 22-06-2016